icon-faxLogoicon-mailScroll-downicon-phoneScroll-downScroll-down

Cookieverklaring

1. Algemeen

 • Deze Cookieverklaring regelt het gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (zoals Google analytics-advertentiefuncties, enz.) als een onderdeel van uw gebruik van onze Website (de “Website”) en/of alle erop aangeboden diensten of diensten die daarmee verband houden (gezamenlijk aangeduid als de “Diensten”). De verwerking van gegevens verzameld door gebruik van deze technologieën wordt uitgevoerd door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) vzw als verantwoordelijke voor de verwerking, met zetel te 1000 Brussel aan de Simon Bolivarlaan 17 bus 411 en met ondernemingsnummer 0454.423.323, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, dit behoudens expliciet anders aangegeven, in welk geval niet VLAM, maar een expliciet aangeduide derde de verantwoordelijke voor de verwerking is.
  In deze Cookieverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke cookies op de website door VLAM gebruikt worden, welke gegevens op de website door VLAM worden verzameld, hoe VLAM deze gegevens gebruikt, hoe de gegevens worden beveiligd en welke uw persoonlijke rechten aangaande zijn.
 • Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een toestel worden opgeslagen en bepaalde informatie bevatten, waaronder soms ook persoonsgegevens. Wanneer u onze Website en/of Diensten gebruikt, verzamelen en verwerken wij ook andere persoonlijke informatie dan via cookies en soortgelijke technologieën. Als u hierover meer wilt weten, lees dan onze Privacyverklaring.
 • Door gebruik te (blijven) maken van deze Website en/of de Diensten, bevestigt u integraal kennis te hebben genomen van deze Cookieverklaring en hiermee integraal akkoord te gaan. Indien u hiermee niet integraal akkoord gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website en maakt u op geen enkele wijze gebruik van deze Website en/of de Diensten, hetzij wijzigt u nu op eigen initiatief uw cookievoorkeuren zoals uiteengezet in deze Cookieverklaring.
 • VLAM behoudt zich het recht voor om de Cookieverklaring (regelmatig) te wijzigen volgens eigen inzicht. Dergelijke wijzigingen, toevoegingen of vervangingen zullen onder uw aandacht worden gebracht via onze Website en/of desgevallend via de Diensten. Als u het niet eens bent met deze wijzigingen, toevoegingen of vervangingen, vragen wij u een e-mail te sturen naar multimedia@vlam.be. Indien wij hiervan geen mededeling hebben ontvangen binnen vijf (5) werkdagen nadat de wijzigingen, aanvullingen of vervangingen via onze Website of Diensten aan u zijn meegedeeld, wordt u geacht alle wijzigingen, aanvullingen of vervangingen te hebben aanvaard. Hou er rekening mee dat de intrekking van uw akkoord met de voorwaarden kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 • Door de privacy opt-in checkbox aan te klikken op formulieren op de Website, verklaart u dat u inderdaad deze Privacyverklaring gelezen heeft en hiermee instemt. U verklaart dat u begrijpt met welke doeleinden uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt er ook mee in dat uw voortgezet gebruik van de Website en/of de Diensten wordt begrepen als een voortgezette toestemming. U kan uw toestemming op elk ogenblik intrekken door een verzoek te richten via e-mail naar multimedia@vlam.be.
 • Deze cookiesverklaring werd laatst bijgewerkt op 30.05.2018.

2. Welke Cookies en soortegelijke technologieën en waarom we deze gebruiken

 • Wanneer u de diensten van VLAM gebruikt, kan VLAM of een service provider, cookies (gegevensbestandjes op de schijf van uw toestel of mobiele apparaat), webbeacons (elektronische beelden die in de code van een webpagina worden geplaatst) of gelijkaardige technologieën gebruiken. VLAM gebruikt deze cookies en gelijkaardige technologieën, om gegevens te verzamelen, om u te identificeren als gebruiker, om u een betere gebruikerservaring op onze website te bieden, om de promotionele effectiviteit te meten, om services op maat en gerichte advertenties aan te bieden en om vertrouwen en veiligheid te bevorderen en te verzekeren op onze website.
 • De VLAM-websites kunnen gebruik maken van verschillende soorten cookies.
  Wanneer u de Website en/of Diensten bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. De website kan volgende cookies en soortgelijke technologieën omvatten (de lijst is alomvattend voor alle websites van VLAM en deze website gebruikt niet noodzakelijk alle hieronder vermelde cookies):

Naam

Type

Functie (doel)

Bewaartermijn

Derde verantwoordelijke

_stid

HTTP cookie

Registreert een unieke ID die het apparaat van de gebruikers registreert. Deze ID wordt gebruikt om wederkerende bezoeken te meten.

1 jaar

Sharethis.com

_unam

HTTP cookie

Google Analytics: bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen.

9 maanden

 

collect

Pixel

Wordt gebruikt om data over bezoeken en devices door te sturen naar Google Analytics. De cookie trackt de gebruiker over verschillende devices en marketing kanalen.

sessie

Google.com

r/collect

Pixel

Niet geclassificeerd.

sessie

doubleclick.net

_sharethis_cookie_test_

HTTP cookie

Social Media cookie die het mogelijk maakt om onze website te delen.

sessie

Sharethis.com

cookie-agreed

HTTP cookie

Registreert dat u als gebruiker de cookies van deze website hebt aanvaard.

99 dagen

 

jStorage

HTTP cookie

Niet geclassificeerd.

   

_gat

HTTP cookie

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen.

sessie

Google.com

PHPSESSID

HTTP cookie

Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij.

sessie

 

GPS

HTTP cookie

Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie.

sessie

Youtube.com

VISITOR_info1_live

HTTP cookie

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.

179 dagen

Youtube.com

YSC

HTTP cookie

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.

sessie

Youtube.com

cookiesaccepted

HTTP cookie

Toont aan dat toestemming gegeven is.

1 jaar

 

ads/ga-audiences

Pixel

Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die zich naar klanten kunnen converteren opnieuw te betrekken op basis van het online gedrag van de bezoeker op verschillende website.

sessie

Google.com

PREF

HTTP cookie

Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites gebruikt.

8 maanden

Youtube.com

AWSELB

HTTP cookie

Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers om de responstijden te optimaliseren.

sessie

tag.crsspxl.com

CookieConsent

HTTP cookie

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

1 jaar

kustomaid.com

has_js

HTTP cookie

Registreert of de gebruiker JavaScript gebruikt.

sessie

 

_ga

HTTP cookie

Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische data te genereren over het gebruik van de website door de gebruikers.

10 jaar

Google.com

_gid

HTTP cookie

Registreert een unieke ID die gebruikt wordt om statistische data te genereren over het gebruik van de website door de gebruikers.

sessie

 

SSESS[Unieke ID]

HTTP cookie

De sessie cookie van ons content management system, Drupal. Essentieel voor functioneren van de website. Deze cookie registreert bijvoorbeeld of een gebruiker ingelogd is of niet.

23 dagen

 

_dc_gtm_UA-XXXXXXX-X

HTTP cookie

Bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen.

sessie

Google.com

_cfduid

HTTP cookie

Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.

1 jaar

Bloglovin.com

_pinterest_cm

HTTP cookie

Gebruikt door Pinterest om het gebruik van services bij te houden.

2 jaar

Pinterest.com

impression.php/#

Pixel

Gebruikt door Facebook om impressies op pagina's met de Facebook login button te registreren

sessie

Facebook.com

NID

HTTP cookie

Registreert een unieke ID die terugkerende devices van gebruikers identificeert. Deze ID wordt gebruikt om advertenties op maat aan te bieden.

6 maanden

Google.com

bloglovin[session]

HTTP cookie

Niet geclassificeerd.

sessie

Bloglovin.com

cookie_notice_accepted

HTTP cookie

Gebruikt om de keuze van de bezoekers omtrent de cookie policy te onthouden.

993 jaar

 

_utma

HTTP cookie

Stelt ons in staat om te zien hoeveel mensen onze website bezoeken en hoe vaak zij dit doen.

2 jaar

 

_utmb

HTTP cookie

Legt vast wanneer een pagina gesloten wordt en wordt gebruikt in combinatie met __utmc om te meten hoe lang bezoekers de pagina's van onze website bekijken.

sessie

 

_utmc

HTTP cookie

Registreert wanneer een pagina gesloten wordt. Samen met __utmb weten we zo hoelang bezoekers de pagina's op onze site bekijken.

sessie

 

_utmt

HTTP cookie

Wordt gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.

sessie

 

_utmz

HTTP cookie

Onthoudt hoe bezoekers onze website vinden, bijvoorbeeld of ze via een zoekmachine of een link of een andere website komen of het webadres rechtstreeks ingetypt hebben. Het laat ook zien welke pagina's bezoekers bekijken en in welke volgorde

6 maanden

 

_utm.gif

Pixel

Trackingscode van Google Analytics die details over de browser en computer van de bezoeker registreert.

sessie

Google.com

UUID#[abcdef0123456789]{32}

HTTP cookie

Niet geclassificeerd.

sessie

 

cid

HTTP cookie

Niet geclassificeerd.

   

SESS#

HTTP cookie

Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij.

sessie

 

_gali

HTTP cookie

Bijhouden van statistieken.

sessie

 

p.gif

Pixel

Niet geclassificeerd.

sessie

Typekit.net

lang

HTTP cookie

Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een website

sessie

cdn.syndication.twimg.com

i/jot/syndication

Pixel

Niet geclassificeerd.

sessie

twitter.com

 • De website heeft de Google Analytics-advertentiefuncties ingeschakeld voor het verkrijgen van demografische- en interesserapporten. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor direct marketing doeleinden. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. U kunt zich afmelden van de Google Analytics Advertentiefuncties via de Ads Preferences Manager door te kiezen voor afmelden. Aanvullend kunt u zichzelf uitsluiten van opname in onze webstatistieken door gebruik te maken van deze Browser Add-on.
  Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VLAM heeft hier geen invloed op, de verantwoordelijke voor de verwerking is Google LLC, met zetel te 1600 Amphitheatre Parway, Mountain View, CA 94043, VS. VLAM heeft Google alleen toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor diensten van Google zelf.

3. Met wie en waarom wij gegevens delen

 • Wij verzenden uw persoonsgegevens niet op een identificeerbare manier naar derden als dit niet vereist is om de Diensten te verlenen, zonder uw uitdrukkelijke toestemming daartoe.
 • Wij kunnen een beroep doen op externe verwerkers om u de Website en/of Diensten aan te bieden. Wij zorgen ervoor dat derde verwerkers uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe verwerkers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 • Wij kunnen geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overmaken aan andere organisaties die deze gegevens kunnen gebruiken om producten en diensten te verbeteren en de marketing, presentatie  en verkoop van producten en diensten op maat te organiseren.

4. Waar wij gegevens verwerken

 • Wijzelf en onze externe verwerkers zullen uw identificeerbare persoonsgegevens alleen in de EER verwerken.
 • Wij kunnen uw geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens overdragen aan organisaties buiten de EER. Indien een dergelijke overdracht plaatsvindt, zullen wij ervoor zorgen dat er passende waarborgen zijn om de veiligheid en integriteit van uw persoonlijke gegevens te garanderen, en dat alle rechten met betrekking tot persoonsgegevens gegarandeerd worden die u zou kunnen genieten onder het toepasselijk dwingend recht.
 • Als er een overdracht van uw persoonsgegevens en/of geanonimiseerde en/of geaggregeerde gegevens plaatsvindt, wordt het volgende wettelijke beschermingsmechanisme ingevoerd:

Welke

Land buiten EER

Wettelijke doorgiftemechanisme

Google

 

USA

 

Bindende bedrijfsvoorschriften

5. Hoe wij gegevens verwerken

 • Wij doen ons uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de in deze Cookievoorwaarden vermelde doeleinden te bereiken. Wij zullen uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier verwerken. Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 • Uw persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang als nodig is om de in deze Cookievoorwaarden vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Hou er rekening mee dat de intrekking van de toestemming kan impliceren dat u niet langer in staat bent om de Website en/of Diensten geheel of gedeeltelijk te gebruiken. Als u zich bij onze Website heeft geregistreerd (indien van toepassing), zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen als u uw profiel verwijdert, tenzij een wettelijke of reglementaire verplichting of een gerechtelijk of administratief bevel ons dat zou verhinderen.
 • Wij zullen de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens veilig te houden tegen ongeoorloofde toegang of diefstal en tegen onopzettelijk verlies, manipulatie of vernietiging. Toegang door ons personeel of personeel van onze externe verwerkers is strikt gelimiteerd en alleen mogelijk op een need-to-know-basis en is onderworpen aan strikte geheimhoudingsverplichtingen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit kunnen worden gegarandeerd.

6. Uw rechten

 • U heeft het recht om inzage te vragen tot alle persoonsgegevens die wij over u verwerken. Verzoeken om inzage die klaarblijkelijk worden ingediend met oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 • U heeft het recht om te vragen dat alle persoonsgegevens over u die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden gecorrigeerd. Indien een dergelijk verzoek wordt ingediend, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 • U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail met dit verzoek te sturen naar multimedia@vlam.be of door uw profiel te verwijderen (indien van toepassing), of indien u uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een bepaalde Dienst wenst in te trekken kan u de daartoe desgevallend voorziene uitschrijfmogelijkheden benutten.
 • U heeft het recht om te vragen dat persoonsgegevens met betrekking tot u worden verwijderd als deze niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden die in deze Privacyvoorwaarden worden uiteengezet of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 • In de plaats van verwijdering kunt u ook vragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken indien (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de genoemde doeleinden, maar u ze nodig heeft om uzelf te verdedigen in gerechtelijke procedures.
 • U heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen. Als de beoogde verwerking echter als direct marketing wordt aangemerkt, heeft u het recht zich kosteloos en zonder rechtvaardiging te verzetten tegen een dergelijke verwerking.
 • Wanneer uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van toestemming of op basis van een contract en de verwerking met geautomatiseerde middelen gebeurt, heeft u het recht om de door u aan VLAM verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en, indien technisch mogelijk, heeft u het recht deze gegevens rechtstreeks door te geven aan een andere dienstverlener. De technische haalbaarheid hiervan wordt uitsluitend beoordeeld door VLAM.
 • Als u een verzoek wilt indienen om één of meer van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek sturen naar VLAM vzw – afd. Multimedia, Simon Bolivarlaan 17 bus 411, 1000 Brussel of via e-mail met in bijlage dit verzoek sturen naar multimedia@vlam.be. In dit verzoek moet duidelijk worden vermeld welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van de ontvangst van dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen zonder verder tegenbericht. Indien de aanvraag ongegrond zou blijken te zijn, zullen wij u op de hoogte brengen van de weigering en de reden er van.
 • Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres juridischedienst@vlam.be. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de Vlaamse Ombudsdienst en/of de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Belgische Privacycommissie. Ga voor meer informatie naar http://www.vlaamseombudsdienst.be en http://www.privacycommission.be.

7. Zelf uw cookievoorkeuren instellen